رفتن به محتوای اصلی
x

اداره تغذيه به عنوان يكي از حساس­ترين ادارات دانشگاه است كه مديريت، برنامه ريزی و نظارت بر نانوايی و سالن­های غذاخوری و ترياها را بعهده داشته و آماده‌سازی، نصب و راه­ اندازی و تعميرات، تجهيزات سالن­های غذاخوری، تهيه، خريد، كنترل كمی و كيفی اقلام غذايی موردنياز برای طبخ و توزيع بيش از 6000 پرس (صبحانه،‌ ناهار، ‌شام) به صورت روزانه اعم از دانشجويان،‌ كاركنان و اعضاء هيئت­ علمي از جمله وظايف اين اداره مي باشد.

مقدمه:

دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه علمی ، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می شوند و سرای دانشجویی به عنوان خانه دوم دانشجو اهمیت ویژه ای در ارتقاء نشاط معنوی، حفظ آرامش روحی و جسمی ، اعتلای شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان دارد بی شک توسعه کمی و کیفی سراهای دانشجویی از جایگاه ویژه ای نزد مسئولین ذیربط با توجه به ضرورت تحقق اهداف دانشگاه در خصوص تولید علم و نیروی انسانی توانمند علمی برخوردار خواهد بود.

اشتراک در

تحت نظارت وف ایرانی