رفتن به محتوای اصلی
x

آن دسته از دانشجویانی که جهت کسب درآمد نیاز به کار دانشجویی دارند و شاغل به کار نیستند یا از موسسه ای کمک مالی دریافت نمیدارند می توانند به مراکز ذیل مراجعه و جهت کار دانشجویی اعلام آمادگی نمایند.

 

ردیف دانشکده / واحد آدرس
1 برق دانشكده برق
2 مکانیک دانشكده مكانيك
3 کشاورزی دانشكده كشاورزی
4 عمران دانشكده عمران
5 صنایع و سیستمها دانشكده صنايع و سيستمها
6 م شیمی دانشكده م شيمی
7 ریاضی دانشكده رياضی
8 مواد دانشكده مواد
9 معدن دانشكده معدن
10 شیمی دانشكده شيمی
11 فیزیک دانشكده فيزيك
12 نساجی دانشكده نساجی
13 منابع طبیعی دانشكده منابع طبيعی
14 اداره رفاه دانشجویان ساختمان امور دانشجويی - جنب بانك ملی - طبقه دوم
15 اداره خوابگاهها ساختمان امور دانشجويی - جنب بانك ملی - طبقه دوم
16 اداره تغذیه ساختمان امور دانشجويی - جنب بانك ملی - طبقه دوم
17 تربیت بدنی تربيت بدنی
18 مرکز بهداشت و درمان مركز بهداشت و درمان
19 شورای صنفی دانشجويان شورای صنفی دانشجويان
20 معاونت فرهنگی جنب بانك ملی طبقه اول
21 مرکز مشاوره دانشجویی جنب بانك ملی طبقه سوم
22 دفتر شاهد و ایثارگر سازمان مركزی
23 مركز نوآوری و تجاری سازی مركز نوآوری و تجاری سازی
24 مركز آموزشهای الكترونيكی و آزاد مركز آموزشهای الكترونيكی و آزاد
25 كانون مشاوره خانواده سازمان مركزی
26 دفتر امور قراردادها دفتر امور قراردادها
27 دفتر فنی دفتر فنی
28 مركز آموزش مهارتهای فنی و مهندسی مركز آموزش مهارتهای فنی و مهندسی
29 مركز زبان مركز زبان
30 مركز معارف اسلامی مركز معارف اسلامی
31 پ‍‍ژوهشكده شهيد اعتباری پ‍‍ژوهشكده شهيد اعتباری
32 تحصيلات تكميلی سازمان مركزی
33 روابط عمومی سازمان مركزی
34 مركز فناوری و اطلاعات مركز فناوری و اطلاعات
35 كتابخانه مركزی و انتشارات کتابخانه مركزی و انتشارات
36 مركز استعدادهای درخشان سازمان مركزی
37 اداره كل آموزش اداره كل آموزش
38 آزمايشگاه مركزی آزمايشگاه مركزی
39 امور مالی سازمان مركزی
40 مديريت امور دانشجويی مديريت امور دانشجويی - جنب بانك ملی طبقه دوم
41 دفتر امور بانوان سازمان مركزی
42 دفتر برنامه ريزی آموزشی سازمان مركزی
43 معاونت پژوهشی سازمان مركزی
44 نهاد رهبری سازمان مركزی
45 روابط بين الملل سازمان مركزی

تحت نظارت وف ایرانی