رفتن به محتوای اصلی
x

اداره تغذيه به عنوان يكي از حساس­ترين ادارات دانشگاه است كه مديريت، برنامه ريزی و نظارت بر نانوايی و سالن­های غذاخوری و ترياها را بعهده داشته و آماده‌سازی، نصب و راه­ اندازی و تعميرات، تجهيزات سالن­های غذاخوری، تهيه، خريد، كنترل كمی و كيفی اقلام غذايی موردنياز برای طبخ و توزيع بيش از 6000 پرس (صبحانه،‌ ناهار، ‌شام) به صورت روزانه اعم از دانشجويان،‌ كاركنان و اعضاء هيئت­ علمي از جمله وظايف اين اداره مي باشد. اداره تغذيه در نوع ارائه خدمات­ رسانی خود توجه به مصرف­ كنندگان و نظرات و ذائقه­ های آنها را در كانون توجه قرار داده است که برای این منظور از روشهای مختلف گرفتن نظرات مصرف کنندگان استفاده خواهد شد. انجام نظرسنجي‌های دوره ای در فواصل زماني معين و در موضوعات گوناگونی اين نظرسنجی ها از دانشجويان، كارمندان و اساتيد صورت گرفته است و نتيجه بدست آمده مستقيماً اعمال شده است. اين امر به افزايش اعتماد مصرف كنندگان به  سیستم  تغذیه و رضایتمندی بیشتر منجر شده است. تنوع موضوعات مورد نظرسنجی، نشان از گستردگی دامنه سیستم مشارکتی اداره تغذیه دارد.

بخشهای مختلف این اداره به این شرح است:

1- بخش نظارتی: متشکل از کارشناسان مجرب تغذیه و بهداشت که به صورت تمام وقت نظارت بر حسن انجام کار از لحاظ کمی و کیفی و بهداشتی خدمات غذایی را از سوی پیمانکاران مختلف عهده ­دار هستند و گزارشهای روزانه نظارتی خود را جهت بررسی و ارزیابی به اداره تغذیه ارائه می ­نمایند.

2- بخش اتوماسیون: وظیفه­ ی ارائه آمار تفضیلی از خرید غذای دانشجویی، روز فروش غذا، بررسی و نظارت بر رفع ایرادات دستگاهها و نرم­ افزارهای مربوطه و .... را عهده­ دار می باشد.

3- حسابداری: امور مربوط به ارائه صورت وضعیت مالی پیمانکار و مسایل مالی اداره تغذیه را عهده دار می باشد.

4- دفتر اداره تغذیه: کلیه امور مربوط به مراجعات دانشجویی و پیگیریهای مکاتبات اداری و ..... را عهده­ دار می باشد.

« شماره تلفن‌های داخلی مورد نیاز (با پیش شماره 3391) »

مخاطب سمت سازمانی شماره تماس
سیدمحمدیحیی بیدکی رئیس اداره تغذیه و معاون اجرایی مدیرکل دانشجویی 2411 -  2498
علی سمیع عادل کارشناس مسئول اداره تغذیه 2407
اعظم فرامرزی کارشناس و مسئول دفتر اداره تغذیه 2411
معصوم باب الخانی مسئول اتوماسیون تغذیه 2416
مجید مقصودی کارشناس تغذیه 7511 - 2418
احسان یوسفیان جمعدار و انباردار اداره تغذیه 7502 - 7511
محمدکاظم حاجیان کارشناس بهداشت تغذیه 7511
سیدامیرحسین افرازنده کارشناس کمی و کیفی تغذیه 7511
سیدداود حسینی رابط سخت افزار اتوماسیون و ناظر توزیع تغذیه 7511

 

تحت نظارت وف ایرانی