رفتن به محتوای اصلی
x

« اداره کل امور دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان »

یکی از ارکان اصلی در هر دانشگاه، ارگانی است که به امور رفاهی و معیشتی مربوط به دانشجویان می پردازد، تا دانشجویان به دور از دغدغه های روزمره و با آرامش خاطر بتوانند به تحصیل و پژوهش خود بپردازند. هدف اصلی اداره کل امور دانشجویی رسیدگی به امور فوق الذکر دانشجویان می باشد و به لحاظ ایفای نقش فعال در فراهم آوردن شرایط بهینه و تأمین رفاه و آسایش دانشجویان نقش بسزایی در ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشجویان دارد. این اداره کیفیت بخشی به ارائه خدمات و امکانات سلف سرویس های دانشجویی، تجهیز و آماده سازی سراهای دانشجویی، گسترش خدمات رفاهی به دانشجویان در زمینه ی امور وام و با توجه به نیازهای دانشجویان را در سرلوحه کار خود قرار داده و برای رسیدن به این اهداف مساعدت و همراهی همه ی واحدهای دانشگاهی را طلب می نماید.
 

واحدهای تابعه: اداره رفاه دانشجویان، اداره سراهای دانشجویی، اداره تغذیه
آدرس: دانشگاه صنعتی اصفهان، مقابل مسجد دانشگاه، جنب اداره کل آموزش 
مدیر کل امور دانشجویی: آقای مهندس حسین طاقداری اردکانی
تلفن: 33912410            فاکس: 33912414

تحت نظارت وف ایرانی