رفتن به محتوای اصلی
x

در راستای کمک به آندسته از دانشجويانی که نياز مالي دارند، اين صندوق تا سقف 10/000/000 ريال و بازپرداخت ۱۰ ماهه (از زمان دریافت وام) اعطا می نمايد. در صورتيکه دانشجويان اقساط ماهيانه خود را به صورت منظم پرداخت نمايند درصورت درخواست مجدد با درخواست وام آنها موافقت می گردد.

نکات مهم:

1- دریافت این وام با ضمانت 1 نفر دانشجوی درحال تحصیل که جزء بدحسابان صندوق نباشند امکان پذیر می باشد.

2- وام به افرادی تعلق می گیرد که به هر دلیل امکان استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان را نداشته باشند.

3- در صورتي که دانشجويان وام گيرنده نسبت به بازپرداخت اقساط خود بموقع اقدام ننمايند، به هنگام فراغت از تحصيل با متعهد و ضامنین ایشان تسويه حساب نخواهد گرديد.

تحت نظارت وف ایرانی