رفتن به محتوای اصلی
x

زمانبندی توزیع وعده های غذایی تا پایان سال 1401

بدینوسیله زمانبندی توزیع وعده های غذایی سلف مرکزی و رستوران های مکملی تا پایان سال 1401 به استحضار دانشجویان محترم میرسد.

تحت نظارت وف ایرانی