اداره تغذيه به عنوان يكي از حساس­ترين ادارات دانشگاه است كه مديريت، برنامه ريزي و نظارت بر نانوايي و سالن­هاي غذاخوري و ترياها را بعهده داشته و آماده‌سازي، نصب و راه­اندازي و تعميرات، تجهيزات سالن­هاي غذاخوري، تهيه، خريد، كنترل كمي و كيفي اقلام غذايي موردنياز براي طبخ و توزيع بيش از 6000 پرس (صبحانه،‌ ناهار، ‌شام) به صورت روزانه اعم از دانشجويان،‌ كاركنان و اعضاء هيئت­ علمي از جمله وظايف اين اداره مي باشد. اداره تغذيه در نوع ارائه خدمات­ رساني خود توجه به مصرف­ كنندگان و نظرات و ذائقه­ هاي آنها را در كانون توجه قرار داده است که برای این منظور از روشهای مختلف گرفتن نظرات مصرف کنندگان استفاده خواهد شد. انجام نظرسنجي‌هاي دوره اي در فواصل زماني معين و در موضوعات گوناگوني اين نظرسنجي ها از دانشجويان، كارمندان و اساتيد صورت گرفته است و نتيجه بدست آمده مستقيماً اعمال شده است. اين امر به افزايش اعتماد مصرف كنندگان به  سیستم  تغذیه و رضایتمندی بیشتر منجر شده است. تنوع موضوعات مورد نظرسنجی، نشان از گستردگی دامنه سیستم مشارکتی اداره تغذیه دارد.

بخشهای مختلف این اداره به این شرح است:

1- بخش نظارتی: متشکل از کارشناسان مجرب تغذیه و بهداشت که به صورت تمام وقت نظارت بر حسن انجام کار از لحاظ کمی و کیفی و بهداشتی خدمات غذایی را از سوی پیمانکاران مختلف عهده ­دار هستند و گزارشهای روزانه نظارتی خود را جهت بررسی و ارزیابی به اداره تغذیه ارائه می ­نمایند.

2- بخش اتوماسیون: وظیفه­ ی ارائه آمار تفضیلی از خرید غذای دانشجویی، روز فروش غذا، بررسی و نظارت بر رفع ایرادات دستگاهها و نرم­ افزارهای مربوطه و .... را عهده­ دار می باشد.

3- حسابداری: امور مربوط به ارائه صورت وضعیت مالی پیمانکار و مسایل مالی اداره تغذیه را عهده دار می باشد.

4- دفتر اداره تغذیه: کلیه امور مربوط به مراجعات دانشجویی و پیگیریهای مکاتبات اداری و ..... را عهده­ دار می باشد.

« شماره تلفن‌های داخلی مورد نیاز (با پیش شماره 3391) »

مخاطب سمت سازمانی شماره تماس
الیاس عباسی رئیس اداره تغذیه 2411 -  2498
مجید مقصودی کارشناس تغذیه 7511 -  2418
علی سمیع عادل کارشناس امور مالی و اتوماسیون 2407
احسان یوسفیان مدیر سلف مرکزی 7502 - 7511
محمدکاظم حاجیان کارشناس بهداشت 7511
امیر افرازنده رابط اتوماسیون و مسئول سالن توزیع 7511
سیدداود حسینی کارشناس نظارت کمی و کیفی 7511
اعظم فرامرزی مسئول دفتر و رابط اتوماسیون اداره تغذیه 2411