رفتن به محتوای اصلی
x

زمانبندی مراجعه به مجموعه غذاخوری مرکزی از 20 بهمن‌ماه 1402 تا پایان ترم

بدینوسیله زمانبندی توزیع وعده های غذایی سلف مرکزی تا پایان نیمسال دوم 1402 به استحضار دانشجویان محترم میرسد.

تحت نظارت وف ایرانی