رفتن به محتوای اصلی
x

«« شماره تلفن های داخلی ضروری (با پیش شماره 3391) »»

واحد شماره تماس
مسئول دفتر اداره کل امور دانشجویی 2410
اداره رفاه دانشجویان 2433 - 2251
اداره سراهای دانشجویی 2413 - 1953
اداره تغذیه  6860 - 2411
اداره کل آموزش 2305
مرکز بهداری دانشگاه 115
آتش نشانی دانشگاه 125
انتظامات 110
تاکسی تلفنی 5050 - 9000
نقلیه 2974
اداره پست 2988
مخابرات 18

 

تحت نظارت وف ایرانی