رفتن به محتوای اصلی
x

این صندوق با همت مسئولین محترم دانشگاه و دانشجویان در سال ۱۳۶۷ در جهت کمکهای مالی به دانشجویان مستعد کم بضاعت تأسیس گردید و با پشتوانه کمک مالی برخی از اساتید محترم و ریاست و معاونت محترم دانشجوئی و خیرین و دانشجویان عزیز تا به امروز در جهت رفع نیاز مالی دانشجویان و کارکنان با همت و تلاش هیئت مدیره صندوق و باتوکل به خداوند منان انجام وظیفه نموده است. شایان ذکر است که اعضای هیئت مدیره صندوق متشکل از یک نفر از اعضای هیئت علمی و دو نفر کارمند و ۶ نفر دانشجو می باشد. شایان ذکر است که صندوق پس از شناسائی دانشجویانی که بضاعت مالی ندارند در طول هر ترم کمک مالی به آن عزیزان، مانند مستمری جهت رفع نیازهای روزمره آنها خواهد نمود.

تحت نظارت وف ایرانی