رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه متقاضیان سکونت در سراهای مجردی 1402-1401

به اطلاع متقاضیان عزیز میرساند، مهلت تکمیل فرم انتخاب هم اتاقی و تعیین وضعیت سکونت از طریق سامانه گلستان تا تاریخ 1401/06/05 می باشد. لطفا فایل راهنمای اطلاعیه با دقت مطالعه گردد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی