رفتن به محتوای اصلی
x

نام کاربری و کلمه عبور جهت ورود به سامانه تغذیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت استفاده از نام کاربری و کلمه عبور برای ورود به سامانه تغذیه به آدرس https://dining.iut.ac.ir فایل اطلاعیه با دقت مطالعه گردد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی