رفتن به محتوای اصلی
x

زمان توزیع وعده ناهار و شام

بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم میرساند زمان توزیع وعده ناهار از ساعت 11:30 الی 13:15 و وعده شام از ساعت 18:45 الی 20:15 می‌باشد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی