رفتن به محتوای اصلی
x

توزیع وعده ناهار خواهران در سلف مرکزی از تاریخ 1401/02/17

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم دختر میرساند توزیع وعده ناهار از تاریخ 1401/02/17 در سالن غذاخوری خواهران سلف مرکزی انجام میشود.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی