رفتن به محتوای اصلی
x

اعلام صفحه رسمی اينستاگرام اداره كل امور دانشجويی

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان و دانشگاهيان محترم می رساند جهت دريافت اخبار رسمی و.... به كانال تلگرام و صفحه رسمی اينستاگرام اين اداره عضو شويد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی