رفتن به محتوای اصلی
x

تغییر مکان توزیع و سرو غذا

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از روز یکشنبه 1400/09/14 وعده های غذایی در سالن غذاخوری خواهران واقع در ضلع شرقی سلف مرکزی توزیع می گردد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی