رفتن به محتوای اصلی
x

توزیع صبحانه حجمی با وعده ناهار سه شنبه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند تا اطلاع ثانوی توزیع "صبحانه حجمی" فقط با وعده ناهار روز سه شنبه در "مجموعه غذاخوری مركزی دانشگاه" خواهد بود.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی