رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه متقاضیان اسکان در سراهای دانشجویی تابستان 1401

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی سال 99 و ماقبل متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی تابستان 1401 میرساند، فرم درخواست اسکان تابستان را از منوی پیشخوان خدمت سامانه گلستان تا تاریخ 1401/03/20 ثبت نمایند.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی