رفتن به محتوای اصلی
x

جذب کار دانشجویی جهت همکاری در سراهای دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع میرساند اداره سراهای دانشجویی از متقاضیان کار دانشجویی جهت همکاری برای سال تحصیلی 1402-1401 ثبت نام می نماید. جهت اطلاعات بیشتر لطفا فایل کامل اطلاعیه با دقت مطالعه گردد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی