رفتن به محتوای اصلی
x

دعوت به همکاری (همیاری سراهای دانشجویی)

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان خوابگاهی میرساند معاونت دانشجویی از علاقه مندان جهت همیاری در کمیته های مندرج در متن اطلاعیه دعوت به همکاری می نماید.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی