رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان

بدينوسيله به اطلاع می رساند تمامی دانشجويان عزيز در طول دوره تحصيل خود تحت پوشش بيمه حوادث می باشند.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی