رفتن به محتوای اصلی
x

تخلیه سراهای دانشجویی در تابستان 1401

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم خوابگاهی میرساند ضمن هماهنگی با خوابگاه مربوطه حداکثر تا تاریخ 10 شهریورماه 1401 نسبت به تخلیه سراها اقدام نمایند. لطفا متن اطلاعیه با دقت مطالعه گردد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی