رفتن به محتوای اصلی
x

پرداخت اجاره بهای خوابگاه برای نیمسال اول 1403-1402

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان خوابگاهی میرساند لازم است در اسرع وقت اجاره بهای خود را برای نیمسال اول 1403-1402 طبق اطلاعیه پرداخت نمایند.

تحت نظارت وف ایرانی