رفتن به محتوای اصلی
x
فایل
پیوست اندازه
♦ جدول زمانبندی و مبالغ وام ضروری و ويژه دکتری نیمسال دوم 1401-1400 (434.19 کیلوبایت) 434.19 کیلوبایت
♦ جدول زمانبندی درخواست وام های دانشجویی سال تحصیلی 1402-1401 (546.33 کیلوبایت) 546.33 کیلوبایت
♦ جدول مبالغ وام های دانشجویی سال تحصیلی 1402-1401 (42.47 کیلوبایت) 42.47 کیلوبایت
♦ وام تحصیلی (813.1 کیلوبایت) 813.1 کیلوبایت
♦ وام ازدواج (ضروری) (943.93 کیلوبایت) 943.93 کیلوبایت
♦ وام شهریه از منابع صندوق (939.84 کیلوبایت) 939.84 کیلوبایت
♦ وام دانشجویان توان خواه (ضروری) (1.27 مگابایت) 1.27 مگابایت
♦ وام حوادث و بلایای طبیعی (ضروری) (1.08 مگابایت) 1.08 مگابایت
♦ وام رویدادهای موارد خاص (ضروری) (1.86 مگابایت) 1.86 مگابایت
♦ وام دانشجویان قهرمان ورزشی (ضروری) (1022.96 کیلوبایت) 1022.96 کیلوبایت
♦ وام دانشجویان برتر، مبتکر و نمونه کشوری (ضروری) (993.17 کیلوبایت) 993.17 کیلوبایت
♦ وام صندوق امام علی (ع) (2.61 مگابایت) 2.61 مگابایت
♦ وام های کلی اداره رفاه (2.13 مگابایت) 2.13 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی