بدینوسیله ساعت توزیع ناهار و شام سلف مرکزی در سال تحصیلی 99-98 به اطلاع دانشجویان عزیز میرسد.

« دریافت فایل کامل اطلاعیه »