بدینوسیله ساعت توزیع ناهار و شام سرای دانشجویی خواهران مجتمع صدف در سال تحصیلی 99-98 به اطلاع دانشجویان عزیز میرسد.

« دریافت فایل کامل اطلاعیه »