بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان که تاکنون موفق به درخواست وام نیمسال دوم 98-97 نشده اند میرساند، فرصت مذکور تا تاریخ 97/12/10 تمدید گردید.

« دریافت فایل کامل اطلاعیه »