بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی مجردین میرساند سراهای دانشجویی از صبح روز شنبه 97/12/25 تا صبح روز جمعه 98/01/16 تعطیل می باشد.

« دریافت فایل کامل اطلاعیه »