بدینوسیله گرم بندی سرانه اقلام غذایی سلف مرکزی جهت اطلاع دانشجویان عزیز ارائه می شود.

« دریافت فایل کامل اطلاعیه »