به اطلاع دانشجویان روزانه میرساند جهت پرداخت هزینه ی اجاره بهای سرای دانشجویی نیمسال دوم 98-97 تا تاریخ 1398/01/31 فرصت دارند اقدام نمایند.

« دریافت فایل کامل اطلاعیه »